21 Apr 2020

දරුවන් සදහා නොමිල් Scratch Programming online පාඨමාලාව.

පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුව Scratch Programming සති 4 කින්.වයස අවුරුදු 12-15 අතර දරුවන්ට නොමිල් online පාඨමාලාව.


අදම ලියාපදිංචි වන්න: https://tinyurl.com/ybjrdp3r


Free online Scratch programming Training according to the school curriculum for school children between 12-15 years of age.

Register now: https://tinyurl.com/ybjrdp3r

No comments: